how to build a website

Szolgáltatásaink

 társasház meglévő műszaki állapotának fenntartásával és karbantartásával kapcsolatos mindennapi alapvető feladatok elvégzése illetve a kötelező éves elszámolás és költségvetéstervezet elkészítése mellett:

1

Adminisztrációs feladatok

levelezés hatóságokkal, szolgáltatókkal, beszállítókkal – iktatás, archiválás, selejtezés
értesítők kiküldése a tulajdonosoknak, lakóknak az óraleolvasási időpontokról, befizetési határidőkről, kintlévőségekről, karbantartásokról
adatbázis kezelés, nyilvántartások vezetése
pénzügyi-, gazdasági feladatok ellátása – társasházi számla vezetése, a pénzmozgás napi követése, egyenleg folyamatos ellenőrzése, közüzemi díjak határidőre történő kiegyenlítése, működési hatékonyság vizsgálata, naprakész könyvelés
panaszkezelés – folyamatos kapcsolattartás a lakókkal
pályázat figyelés – a helyi Önkormányzat és a Fővárosi Önkormányzat által nyújtott pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, pályáztatás
szerződések megkötése, munkáltatói jogok gyakorlása, a vállalkozók és a munkavállalók munkájának folyamatos ellenőrzése
jogszabályi változások nyomon követése és azokról az ügyfelek folyamatos tájékoztatása.
adatszolgáltatás KSH és egyéb hivatalok/hatóságok felé.

2

Műszaki feladatok:

felújítás esetén a felújítási munkák teljes körű ügyintézése
karbantartás – tervszerű- és időszerű karbantartási munkálatok nyilvántartása, megszervezése, levezénylése
hibajelentések – fogadása, felmérése, szakszerű hibaelhárítás és javíttatás

3


Társasház alapítás

Teljeskörű társasházalapítási adminisztáció